{"F-1-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-1-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-1-2":"N\u00f6jdhet","F-1-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-1-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-1-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-1-4":"Relation","F-1-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-1-5":"R\u00e4ckvidd","F-1-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-1-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-1-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-1-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-1-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-1-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-2-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-2-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-2-2":"N\u00f6jdhet","F-2-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-2-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-2-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-2-4":"Relation","F-2-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-2-5":"R\u00e4ckvidd","F-2-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-2-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-2-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-2-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-2-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-2-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-3-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-3-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-3-2":"N\u00f6jdhet","F-3-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-3-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-3-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-3-4":"Relation","F-3-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-3-5":"R\u00e4ckvidd","F-3-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-3-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-3-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-3-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-3-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-3-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-4-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-4-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-4-2":"N\u00f6jdhet","F-4-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-4-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-4-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-4-4":"Relation","F-4-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-4-5":"R\u00e4ckvidd","F-4-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-4-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-4-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-4-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-4-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-4-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-5-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-5-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-5-2":"N\u00f6jdhet","F-5-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-5-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-5-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-5-4":"Relation","F-5-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-5-5":"R\u00e4ckvidd","F-5-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-5-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-5-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-5-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-5-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-5-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-6-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-6-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-6-2":"N\u00f6jdhet","F-6-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-6-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-6-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-6-4":"Relation","F-6-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-6-5":"R\u00e4ckvidd","F-6-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-6-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-6-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-6-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-6-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-6-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-7-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-7-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-7-2":"N\u00f6jdhet","F-7-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-7-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-7-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-7-4":"Relation","F-7-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-7-5":"R\u00e4ckvidd","F-7-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-7-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-7-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-7-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-7-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-7-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-8-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-8-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-8-2":"N\u00f6jdhet","F-8-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-8-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-8-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-8-4":"Relation","F-8-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-8-5":"R\u00e4ckvidd","F-8-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-8-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-8-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-8-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-8-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-8-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-9-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-9-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-9-2":"N\u00f6jdhet","F-9-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-9-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-9-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-9-4":"Relation","F-9-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-9-5":"R\u00e4ckvidd","F-9-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-9-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-9-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-9-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-9-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-9-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-10-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-10-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-10-2":"N\u00f6jdhet","F-10-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-10-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-10-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-10-4":"Relation","F-10-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-10-5":"R\u00e4ckvidd","F-10-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-10-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-10-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-10-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-10-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-10-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-11-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-11-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-11-2":"N\u00f6jdhet","F-11-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-11-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-11-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-11-4":"Relation","F-11-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-11-5":"R\u00e4ckvidd","F-11-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-11-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-11-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-11-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-11-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-11-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-12-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-12-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-12-2":"N\u00f6jdhet","F-12-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-12-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-12-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-12-4":"Relation","F-12-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-12-5":"R\u00e4ckvidd","F-12-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-12-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-12-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-12-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-12-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-12-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-13-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-13-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-13-2":"N\u00f6jdhet","F-13-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-13-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-13-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-13-4":"Relation","F-13-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-13-5":"R\u00e4ckvidd","F-13-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-13-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-13-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-13-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-13-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-13-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-14-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-14-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-14-2":"N\u00f6jdhet","F-14-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-14-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-14-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-14-4":"Relation","F-14-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-14-5":"R\u00e4ckvidd","F-14-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-14-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-14-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-14-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-14-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-14-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-15-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-15-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-15-2":"N\u00f6jdhet","F-15-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-15-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-15-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-15-4":"Relation","F-15-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-15-5":"R\u00e4ckvidd","F-15-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-15-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-15-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-15-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-15-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-15-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-16-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-16-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-16-2":"N\u00f6jdhet","F-16-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-16-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-16-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-16-4":"Relation","F-16-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-16-5":"R\u00e4ckvidd","F-16-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-16-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-16-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-16-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-16-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-16-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-17-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-17-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-17-2":"N\u00f6jdhet","F-17-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-17-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-17-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-17-4":"Relation","F-17-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-17-5":"R\u00e4ckvidd","F-17-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-17-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-17-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-17-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-17-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-17-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-18-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-18-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-18-2":"N\u00f6jdhet","F-18-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-18-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-18-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-18-4":"Relation","F-18-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-18-5":"R\u00e4ckvidd","F-18-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-18-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-18-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-18-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-18-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-18-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-19-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-19-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-19-2":"N\u00f6jdhet","F-19-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-19-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-19-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-19-4":"Relation","F-19-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-19-5":"R\u00e4ckvidd","F-19-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-19-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-19-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-19-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-19-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-19-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-20-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-20-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-20-2":"N\u00f6jdhet","F-20-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-20-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-20-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-20-4":"Relation","F-20-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-20-5":"R\u00e4ckvidd","F-20-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-20-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-20-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-20-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-20-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-20-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-21-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-21-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-21-2":"N\u00f6jdhet","F-21-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-21-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-21-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-21-4":"Relation","F-21-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-21-5":"R\u00e4ckvidd","F-21-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-21-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-21-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-21-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-21-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-21-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-22-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-22-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-22-2":"N\u00f6jdhet","F-22-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-22-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-22-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-22-4":"Relation","F-22-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-22-5":"R\u00e4ckvidd","F-22-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-22-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-22-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-22-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-22-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-22-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-23-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-23-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-23-2":"N\u00f6jdhet","F-23-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-23-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-23-1-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-23-4":"Relation","F-23-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-23-5":"R\u00e4ckvidd","F-23-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-23-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-23-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-23-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-23-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-23-2-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-24-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-24-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-24-2":"N\u00f6jdhet","F-24-1-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-24-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-24-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-24-4":"Relation","F-24-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 60 % av deltagarna\n","F-24-5":"R\u00e4ckvidd","F-24-1-5":"70 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-24-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 40 % av din arbetstid\n","F-24-2-2":"60 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-24-2-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-24-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-24-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-25-1":"Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden","F-25-1-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-25-2":"N\u00f6jdhet","F-25-1-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-25-3":"V\u00e4rderingskonflikt","F-25-1-3":"Under 10 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-25-4":"Relation","F-25-1-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-25-5":"R\u00e4ckvidd","F-25-1-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n","F-25-2-1":"Du k\u00e4nner dig anstr\u00e4ngd och att dina resurser inte r\u00e4cker till under 20 % av din arbetstid\n","F-25-2-2":"80 % av deltagarna p\u00e5 dina f\u00f6r\u00e4ldragrupper uppskattar det st\u00f6d de f\u00e5r\n","F-25-2-3":"Under 30 % av din arbetstid s\u00e5 upplever du att dina handlingar g\u00e5r emot dina v\u00e4rderingar\n","F-25-2-4":"Relationen mellan barn och v\u00e5rdnadshavare f\u00f6rb\u00e4ttras hos 40 % av deltagarna\n","F-25-2-5":"50 % av de familjer med behov har m\u00f6jlighet att ta del av programmet n\u00e4r de beh\u00f6ver det\n"}